VERD DINS DEL VERD

 

Categoria: Concurs d’idees
Classificació: 3er premi
Situació: Barcelona
Any: 2021
Promotor: BIMSA (Barcelona d’Infraestructures Municipals)

Projecte de Tecctura conjuntament presentat amb:

Josep Olivé Saperas (OSMS arquitectes)
Ramon Turró 44 Barcelona
934158007 | osms.arquitectes@gmail.com

Lingyu Chen
lingyuchenchin@gmail.com

Enllaç resolució concurs:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/anouncements.pscp?cn=76725358&reqCode=viewAnouncements&type=cn

La nostra idea va ser introduir l’espai públic i el verd dins d’aquest mòdul. Per fer-ho, dissenyem un pati verd el qual pot abraçar elements de l’espai públic ja existents i al voltant d’aquest es construeix la instal·lació.

El punt verd està format per 4 mòduls articulats per un pati central. Els mòduls tenen tancaments modulars i són totalment opacs a l’exterior. Així s’aconsegueix tindre molta seguretat a possibles intrusions i s’eviten reixes a la façana. La major part d’aquests tancaments opacs són murs verds. Això fa que tinguin una imatge de punt verd des de la llunyania i siguin ràpidament reconeguts. Les grans obertures del mòdul es fan a l’interior amb vistes directes al pati verd.

La geometria i proporcions dels mòduls fan que aquests siguin totalment versàtils i permetin adequar-se a qualsevol entorn. L’encaix és flexible i es poden crear moltes disposicions adaptant-se a les diverses necessitats d’implantació.

COMPARTIR
Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Email
PROJECTES RELACIONATS
_